GRIOTT 14,5%

Tolik si tam toho mléka nelej děvenko, stačí dyž
dáš malinko. Večer chystám veselicu, kráva
dójí kyselicu. Toš možu ju lét s Griotků?
Houby možu, možná s karotků.

0,5 l
OSTATNÍ PRODUKTY
PŮVOD LIHU

Líh nakupujeme
výhradně od renomovaných lihovarů s dlouholetou tradicí. Ke každé várce lihu je vypracován laboratorní rozbor,
převážně státní
zkušebnou, který je
atestem kvality a původu.

BYLO VÁM UŽ 18 LET?